Részvételi szabályzat

A Véleményem Van (VeVa) – a Reacty Digital Kft., mint GDPR szerinti adatkezelő által üzemeltetett – online kutatási közösségben való részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul és regisztrációhoz kötött, ugyanakkor a tagság megszüntetésére bármikor lehetősége van. Profilját az oldalra való belépés után ITT tudja törölni, vagy a kutatási meghívó levelek alján lévő egyedi leiratkozás linkre kattintva, illetve kezdeményezheti azt kollégáinknál a kapcsolat@veva.hu email címen.

A VeVa regisztrált tagja csak olyan a 16. életévét már betöltött, Magyarországon élő és gondnokság hatálya alatt nem álló természetes személy lehet, aki elfogadja a VeVa által kiadott Adatvédelmi nyilatkozatot és a jelen Részvételi szabályzatot.

A VeVa tagok kizárólag a saját nevükben, nevük és email címük (valamint a regisztráció teljességéhez szükséges további adatok: születési dátum, nem, állandó lakhely irányítószáma és település neve) megadásával és csak egyszer regisztrálhatnak a kutatási közösségbe.
Amennyiben egy tag több regisztrációval rendelkezik, vagy fiatalabb, mint 16 éves vagy nem Magyarországon él, esetlegesen gondnokság miatt korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen a VeVa – utólagos értesítés mellett – törli a tagot.

A VeVa a jóhiszeműség és tisztesség alapelve mentén alapvetésnek fogadja el, hogy a természetes személy tag a valóságnak megfelelő adatokkal regisztrál, így nem kötelezettsége bizonyítani a tag által megadott adatok valóságát.

A VeVa a tagoknak kutatási meghívókat küld a kutatásaira elektronikus levélben és / vagy egyéb módon (telefonhívás, SMS értesítés, chat üzenet segítségével). A VeVa tagok vállalják, hogy ezekben a kutatásokban rendszeres időközönként részt vesznek, a kérdésekre őszintén, legjobb tudásuk szerint válaszolnak, és szándékosan nem közölnek valótlan adatokat.

A VeVa tagok vállalják, hogy a nekik küldött kutatási meghívók alapján saját maguk töltik ki a kutatásokat, a kutatási meghívót harmadik személy felé nem továbbítják, és nem engedik meg, hogy a nevükben más vegyen részt a kutatásokban. Amennyiben azonosítójuk vagy jelszavuk illetéktelen kezekbe kerülhetett, arról haladéktalanul értesítik a VeVa üzemeltetőit a kapcsolat@veva.hu email címen.

A kutatások természetüknél fogva a kutatások megrendelőinek bizalmas, üzleti titkot tartalmazó anyagait (a teljesség igénye nélkül: reklámanyagok, márka elnevezések, csomagolóanyagok stb.) tartalmazzák. A VeVa tagjai jelen Részvételi szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállalnak, hogy a kérdőívekben szereplő információkat (beleértve szöveges és képes anyagokat) a VeVa előzetes írásbeli engedélye nélkül meghatározatlan ideig nem hozzák nyilvánosságra, nem szolgáltatják ki, más személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azokról másolatokat még személyes célra sem készítenek.

A VeVa a kutatások résztvevői között nyereményeket sorsolhat ki vagy bizonyos esetekben valamennyi résztvevőt jutalmazhatja. A sorsolásokat a Reacty Digital Kft. zárt rendszerben (utólagos módosítást kizárva) teszi meg, az egyes kutatások lezárását követően.

A sorsoláson a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A nyerteseket a sorsolástól számított 7 napon belül értesítjük. Amennyiben a nyertes az értesítéstől számított 14 napon belül nem jelentkezik nyereményéért, helyette új nyertest (pótnyertest) sorsolunk ki. A nyereményeket a Reacty Digital Kft. elsősorban a nyertessel e-mailen egyeztett módon szállítja ki; a nyereményeket személyesen a Reacty Digital Kft. által meghatározott helyen akkor lehet átvenni, ha a nyeremények mérete és értéke a kiszállítást (postai út, vagy futárszolgálattal való fuvarozás) ezt nem teszi lehetővé. A szállítási költség a Reacty Digital Kft.-t terheli – de felelősséget nem vállal a csomagok tartalmának épségéért.
A nyertes köteles magát a nyeremény átvételekor megfelelően igazolni, a nyeremény átvételét írásban megerősíteni. Ha a nyertes a 18. életévét még nem töltötte be, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyerteseket nem terheli adófizetési kötelezettség, a Reacty Digital Kft., vállalja, hogy megfizeti a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő közterheket és egyéb költségeket.

A nyertesek személyes adatainak – neve és lakcíme tekintetében – tárolási időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a nyeremény átadását követő 8 év.

A VeVa nyerteseiről fényképet kérhet, melyet előzetes hozzájárulás után közzétehet portálján, hivatalos Facebook oldalán, illetve a kutatásra meghívó elektronikus leveleiben.

A regisztrációval a tagok elfogadják a VeVa Részvételi Szabályzatát és az Adatvédelmi Nyilatkozatát. A VeVa fenntartja a jogot, hogy ezeket módosítsa – a módosításokról – legkésőbb annak hatályba lépésekor – minden esetben értesítést küld a tagok részére, lehetőséget biztosítva a tagoknak a regisztráció törlésének kezdeményezésére.

A VeVa Csapata
2020 – Minden jog fenntartva!
Reacty Digital Kft. ©

A korábbi részvételi szabályzat elérhető itt.